12, 2012

Ներկայացվեց Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի 2012թ. հաշվետվությունը

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը ամփոփել է 2012 թ. գործունեության արդյունքները: Համառոտ ներկայացնում ենք թանգարանի ծավալուն գործունեության ընթացքում տեղ գտած կարևորագույն իրադարձությունները: