12, 2013

Ներկայացվեց Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի 2013թ հաշվետվությունը

2013թ. Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նախաձեռնությամբ և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել են հետևյալ ժամանակավոր ցուցահանդեսները…