Լույս է տեսել «Երևան-5» գիտական հոդվածների ժողովածուն

2018թ. դեկտեմբերի վերջին Երևանի պատմության թանգարանը հրատարակեց «Երևան-5» գիտական հոդվածների ժողովածուն, որով ամփոփվեց թանգարանի միջոցառումների շարքը՝ նվիրված Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին:

Ժողովածուում զետեղված են 2018թ․ հոկտեմբերի 23-25-ը տեղի ունեցած գիտական նստաշրջանում ներկայացված զեկուցումները:

Գիտաժողովը կազմակերպվել էր ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ:

Հոդվածներում նորովի լուսաբանվում են Երևանի անցյալի և ներկայի պատմության, մշակույթի, ճարտարապետության, քաղաքաշինության, տնտեսության և ժողովրդագրության տարբեր հարցերը։

Այս աշխատությունների ժողովածուն Երևանի պատմության հիմնահարցերին նվիրված նախորդ չորս ժողովածուների բնականոն շարունակությունն է:

Գիրքը նախատեսված է մասնագետների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Երևան քաղաքի պատմության թանգարան