08, 2017

Ներսես Աշտարակեցին՝ ազգային – ազատագրական պայքարի գործիչ

Ներսես Աշտարակեցու կերպարը, որպես Ամենայն Հայոց 121-րդ կաթողիկոսի, արժանիորեն լուսաբանվել է կենսագիրների և պատմագիրների կողմից: Բայց այն թերի կլիներ, եթե ուշադրությունից դուրս մնային կամ համեմատաբար քիչ ուսումնասիրվեին ազգային – ազատագրական պայքարի և կրթության ոլորտում վարած խստապահանջ գործունեությամբ պայմանավորված գործչի որակները: Օգտագործելով պատմության մեջ պահպանված տեղեկությունները՝ մեր աշխատանքը փոքրիկ փորձ է ներկայացնելու Ներսես Աշտարակեցու գործունեության վերոհիշյալ ոլորտները:

Լուսանկարչական արվեստը Երևանում (19-րդ դարի վերջ-20-րդ դարի կես)

Լուսանկարչությունը, որը ի հայտ է եկել տեխնոլոգիական հեղաշրջման արդյունքում, ժամանակի քառուղիներում կատարելագործվելով և իր ուրույն տեղը գտնելով, այսօր արդեն դարձել է մեր առօրյա կյանքի անբաժան մի մասնիկը, ժամանակի նյութական արտահայտությունները գրանցող և հավերժացնող արվեստի մի ճյուղը, որի ինքնատիպ դրսևորումն է նաև հայ լուսանկարչական արվեստը: Ներկայումս, սակայն, որքան էլ մեծ է հայ լուսանկարիչների ներդրումը համաշխարհային լուսանկարչական ժառանգության մեջ, այնուամենայնիվ, մենք չենք կարող հիմնովին և ամբողջապես ներկայացնել մասնավորապես երևանյան լուսանկարչական արվեստը, քանի որ վերջինիս ձևավորման և զարգացման պատմության ուրվագիծը դեռևս հստակ գծված չէ: