Ա. Մելքոնյան.«Հաջողվել է ունենալ քաղա­քամայր Երևանին վայել մշակութային կենտրոն»

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի գիտական կոլեկտիվը սրտանց և ջերմորեն շնորհավորում է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի անձնակազմին հաստատության 80-ամյա փառապանծ հոբելյանի կապակցութամբ, մաղթում նորանոր ձեռքբերումներ ու հաջողություններ հայ մշակույթի բազմահազար ցուցանմուշների պահպանության, ուսումնասիրության և աշխարհին ցուցադրելու, մեր հինավուրց մայրաքաղաքի պատմությունը հավուր պատշաճի ներկայացնելու նվիրական ու պատասխանատու գործում։ Հանրապետության գիտամշակութային հանրությունը քաջատեղյակ է թանգարանի անցած բազմաբեղուն և հարուստ կենսագրությանը։ Ութ տասնամյակների ընթացքում հաստատության անձնակազմի համառ ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է ձեռք բերել, քարտագրել ու թանգարանային ժամանակակից պայմաններում ի պահ դնել ավելի քան 90 հազար եզակի ցուցա­նմուշներ, դրանց մի մասը պատշաճորեն ցուցադրելի դարձնել համաշ­խարհային հասարակայնությանը։ Պատմության ինստիտուտի աշխատակիցները հատկապես գնա­հատում են այն հանգամանքը, որ թանգարանը ոչ միայն զբաղվում է հայ նյութական մշակույթի ցուցադրման, այլև դրա գիտական մշակման ու ուսումնասիրության խնդրով, սերտորեն համագործակցում է հանրապետու­թյան համապատասխան գիտակրթական հաստատությունների, այդ թվում ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հետ։ Այդ գործունեության արդյունքում ծնվել են բազմաթիվ աշխատություններ, թանգարանային ուղեցույցներ ու բուկլետներ, կազմակերպվել գիտական մի շարք նստաշրջաններ։ Աոավել քան հատկանշական է տարիներ շարունակ թանգարանի աշ­խատակիցների դրսևորած քաղաքացիական բարձր կեցվածքը, որի շնոր­հիվ, առանց չափազանցության, ոչ միայն հաջողվել է պահպանել թանգա­րանն ու նրա մասնագետների ներուժը, այլև ունենալ թանգարանային գոր­ծի համար միջազգային մակարդակ ունեցող շենքային պայմաններ, քաղա­քամայր Երևանին վայել մշակութային կենտրոն։ Կրկին ընդունեք մեր ջերմագին շնորհավորանքները և բարեմաղ­թանքները թանգարանի 80-ամյակի կապակցությամբ ի շահ մեր մշակույթի ու գիտության զարգացման, մեր մայրաքաղաք Երևանի ու ողջ հայրենիքի բարգավաճման։

Աշոտ Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ընթերցել արխիվային տարբերակը