Առաջավոր Ասիայի և Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկը

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը շարունակում է առանձին տեսահոլովակներով ներկայացնել Երևան քաղաքի պատմությունը: 

Խաղ-վիկտորինայի հաջորդ տեսանյութը հնագույն և հայտնի բնակավայրերից մեկի՝  Շենգավիթի մասին է: