ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԵՐԴ (Համառոտ ակնարկ, Մաս I)

Ներկայացնում է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նոր պատմության բաժնի վարիչ Սուսաննա Հարությունյանը: