Տեսանյութեր

Երևանի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի շենքը, որպես միասնական ճարտարապետական համալիր

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նախաձեռնած խաղ-վիկտորինայի հաջորդ տեսանյութը Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի…