At Museums Night the exhibition halls of Yerevan History Museum were crowded

On May 19 the Museums Night event was held in Armenia and Artsakh for the 15th time.

That day, from 6 pm till midnight the exhibition halls of Yerevan History Museum were crowded. The museum was traditionally open free of charge fro everyone interested in the present and past of our capital.

On the Museums night event Yerevan History Museum came up with a photo exhibition called “Yerevan-the capital of three republics”.

At the Museums night the symbolic carpet dedicated to 2800th anniversary of Yerevan to be presented

Yerevan, May 16, ARMENPRESS.

The symbolic carpet dedicated to the 2800th anniversary of Yerevan foundation will be presented in Yerevan History Museum on the event of Museums Night. This information was given by the head of Yerevan Municipality tourism division Gevorg Orbelyan during the press-conference held in the media hall of ARMENPRESS.

“The museums functioning within Yerevan Municipality jurisdiction traditionally join the program of the International Museums Day and Museums Night events.

The museums come up with interesting programs. Taking into account that this year is a jubilee for Yerevan, besides traditional programs Yerevan History Museum is holding an interesting event. At Museums Night the symbolic carpet will be presented in the museum and then kept there”, said said Gevorg Orbelyan.

“Yerevan-the capital of three republics” photo exhibition to open in Yerevan History Museum

The International Museums Day is marked on May 18 and the Museums night” event is to be held in Armenia and Artsakh on May for already 15th time.

116 museums joined the events. In 2018, the motto of the International Museums Day which was selected by ICOM is “Hyperconnected museums: new approaches, new publics”.

On the International Museums Day and the Museums Night Yerevan History Museum presents the photo exhibition “Yerevan-the capital of three capitals”.

Traditional exhibition dedicated to Iranian culture has opened in Yerevan History Museum

Within the scope of Yerevan Municipality initiated program aimed at spring tourism boosting in the capital, the traditional exhibition “Cultural dialogue” dedicated to Iranian culture has opened in Yerevan History Museum. The head of Yerevan Municipality Department of Culture Ruben Hovhannisyan and the head of tourism unit Gevorg Orbelyan were present at the opening ceremony.

Photo exhibition “Yerevan, the capital of three republics” has opened in Beirut

The photo exhibition “Yerevan, the capital of three republics” has opened in the capital of Lebanon, Beirut on the event of the 2800th anniversary of Yerevan foundation.Nearly 100 photos representing Yerevan in the late 19th century and early 20th century, during the Soviet period and today’s Yerevan. The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Armenia to Lebanon Samvel Mkrtchyan, representatives of the Armenian community of Lebanon, participants of international symposium dedicated to the Centennial of the First Armenian Republic were present at the opening ceremony.

Youth volunteers program “I am the guide of my city”

At the initiative of Yerevan Municipality tourism unit and in association with “Armenian guides guild” organization the program “I am the guide of my city ” started in the capital. Within the scope of the program the students of tourism departments and young people interested in the sphere can get a month training, get acquainted with the profession of a guide, visit a number of city museums, get appropriate knowledge of Yerevan history and culture as well as can work as volunteers in the places of tourism interest and assist tourists visiting Yerevan.

350 people visited municipal museums during holidays

On the event of the New Year and Christmas holidays, within the frames of “New Year in Yerevan 2018” program the municipal museums were open for townspeople and guests of the capital from January 2 to 7.

The museums are Yerevan History Museum, Modern Art Museum and the historical and archaeological reserve-museum “Erebuni”.

HAPPY NEW YEAR AND MERRY CHRISTMAS

«Երևանի օրերը Մոսկվայում». բացվել է «Երևանյան էսքիզներ» ֆոտոցուցահանդեսը

Դեկտեմբերի 21-22-ը Մոսկվայում անցկացվող Երևանի օրերի շրջանակում ՌԴ մայրաքաղաքի Ս.Տ. Կոնյոնկովի թանգարան-արվեստանոցում բացվել է «Երևանյան էսքիզներ» խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը:

1 2 3 4 5 6 7 8 19