Երևանը դրսից

«Ընկալման» որոշ ազգաբանական առանձնահատկությունների մասին Քաղաքի ազգաբանական ուսումնասիրությունը կարևոր է քաղաքական, տնտեսական, սոցիոմշակութային, արժեքային ու…