Արտադրական

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի արտադրական հավաքածուն թանգարանի կարևոր հավաքածուներից, որտեղ պահվում են 19-րդ դարի վերջի…

Ազգագրական

Թանգարանի ազգագրական առարկաների հարուստ հավաքածուն ներկայացնում է երևանցիների կենցաղը, զբաղմունքները, արհեստները, հագուկապը, արդուզարդը և այլն:…

Դրամագիտական

Դրամագիտության հավաքածուի մեջ ընդգրկված են տարբեր ժամանակների ու տարբեր երկրների դրամներ, որոնք վկայում են Երևանի…