Լուրեր

Տեսանյութեր

Հավաքածուներ

Երևանի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի շենքը, որպես միասնական ճարտարապետական համալիր

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նախաձեռնած խաղ-վիկտորինայի հաջորդ տեսանյութը Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի…

Ուրարտուի թեման 20-րդ դ. երկրորդ կեսի և 21-րդ դարասկզբի հայկական դեկորատիվ արվեստում (մետաղամշակություն և գորգարվեստ)

Ժողովրդական դեկորատիվ-կիրառական արվեստը մարդու կողմից ստեղծված նյութական արժեքների պատմականորեն զարգացող, բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ համակարգ է:…