Լուրեր

Տեսանյութեր

Հավաքածուներ

«Մարդը և քաղաքը»

Ժան Մարկ Կարաչիի լուսանկարների վիրտուալ ցուցահանդես «Մարդ-քաղաք» խորագրով լուսանկարների հեռահար ցուցադրություն: Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը…

Երևանի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի շենքը, որպես միասնական ճարտարապետական համալիր

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նախաձեռնած խաղ-վիկտորինայի հաջորդ տեսանյութը Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի և Երևանի քաղաքապետարանի…